Wycieczki szkolne – Gliwice

Wycieczki szkolne – Gliwice

Organizacja wycieczki turystycznej
Szkoła ma prawo i nawet obowiązek organizowania dla uczniów wyjazdów turystycznych. Dlatego też wycieczki szkolne w miesiącach przed zakończeniem roku szkolnego w większości szkół są powszechnie organizowane. Wycieczki szkolne są wypełnieniem podstawowych funkcji, jakie ma pełnić szkoła, a mianowicie funkcji dydaktycznej, ale również i wychowawczej. Gdyż poza nową wiedzą zdobywaną podczas wyjazdu istnieje możliwość sprawdzenia jakości funkcji wychowawczej. Wspólne wycieczki szkolne integrują uczniów ze sobą i z wychowawcami. Ponadto dają uczniowi możliwość poznania nowego środowiska, a także regionu, albo nawet innego kraju. Wycieczki szkolne organizowane są przez dyrektora, oraz innych pracowników dydaktycznych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas. Wyjazd z dziećmi wymaga wszechstronnego przygotowania, gdyż organizatorzy wycieczki odpowiedzialni są za najmniejszy szczegół związany z wyjazdem uczniów. Począwszy od ubezpieczenia grupy, poprzez zapewnienie całodobowego nadzoru swoim podopiecznym.

About