Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, na przykład objętych programem Natura 2000, może przybierać różnorodne formy. W każdym z tych przypadków kluczowe jest połączenie możliwości podróżowania i podziwiania obszarów przyrodniczo cennych z ich ochroną.

Obecnie turystyka masowa często powoduje znaczne zniszczenie środowiska naturalnego. Przeciwieństwem turystyki masowej są różne formy turystyki nastawione na bliski kontakt z przyrodą. Podstawą jest turystyka zrównoważona, która polega na tym, aby podróżując wyrządzić jak na mniej szkody środowisku naturalnemu. Mamy do wyboru masę ofert typu agroturystyka, green tourism, wild life tourism, ale bardzo trzeba uważać, aby kontakt z przyrodą nie był jedynie sloganem, a oznaczało prawdziwy szacunek dla środowiska naturalnego. Ciekawą formą turystyki na obszarach przyrodniczo cennych jest tak zwana turystyka dziedzictwa, nastawiona na zwiedzanie pomników przyrody, formacji geologicznych bądź fizjograficzne, oraz inne naturalne formy przyrodnicze.

About